Op de werkvloer kan er sprake zijn van een verstoorde relatie. Bijvoorbeeld tussen een werkgever en werknemer of binnen een team.

arbeidsmediation

Waarom Arbeidsmediation?

Op de werkvloer kan er sprake zijn van een verstoorde relatie. Bijvoorbeeld tussen en werkgever en werknemer of binnen een team. De oorzaak is bijvoorbeeld gebrekkige communicatie, wederzijds onbegrip, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden of privéproblemen. Medewerkers of teams zijn niet altijd in staat het zelf op te lossen. Ook kan het tot ziekteverzuim leiden. Een geregistreerde mediator kan de betrokkenen, ook wel ‘partijen’ genoemd, begeleiden om zelf tot een oplossing te komen.

Resultaat

In samenspraak met de partijen wordt het doel van de mediation bepaald, dit is bijvoorbeeld herstel van de arbeidsrelatie, oplossing van een conflict of verbetering van de onderlinge communicatie.

Meer weten? Neem contact op!

Groepsmediation

Als het gaat om meer dan 2 partijen of een team is er sprake van groepsmediation. Het is gericht op betere communicatie en het vinden van oplossingen,  waarin individuele belangen en het gezamenlijke belang zijn meegenomen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Exit-mediation

Ook kan 1 van de partijen (of allebei) uiteindelijk tot de constatering komen dat er geen vertrouwen meer is in verdere samenwerking. Dat wordt een exit-mediation genoemd. Bij een exit-mediation wordt er besproken wat voor beide partijen nodig is om goed uit elkaar te gaan, zowel emotioneel als juridisch en praktisch. Een exit-mediation wordt afgesloten met een vasstellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Onderdelen hierin zijn bijvoorbeeld transitie/ontslagvergoeding, het concurrentiebeding en/of een outplacement traject.

Partijen

Voor wie?

Voor medewerkers, leidinggevenden en (zelfsturende) teams. Een arbeidsmediator bemiddelt in conflicten tussen werkgever en werknemer, binnen en tussen bedrijven, afdelingen, overheidsorganen, gemeenten en buurtbewoners.

Meer weten? Neem contact op!
Werkwijze

Methodiek

Om vast te stellen wat er aan de hand is, om tot een conflictdiagnose te komen, voert de arbeidsmediator meestal eerst individuele gesprekken met de betrokkenen. Daarna volgen onder leiding van de mediator gezamenlijke gesprekken. Vooraf worden er afspraken gemaakt over de rol van de mediator, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de kosten. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

In een mediation wordt er bijvoorbeeld besproken:

 • Wat speelt er nu werkelijk?
 • Wat zijn de feiten en welke emoties spelen een rol?
 • Hoe was de relatie vroeger en hoe werden toen conflicten opgelost?
 • Wat zijn individuele belangen en wat is het gezamenlijke belang?
 • Wat is het gewenste toekomstbeeld?
 • Welke opties zijn er?
 • Uit welke opties kiezen we?
 • Welke afspraken maken we en hoe leggen we deze vast?

Bij groepsmediation wordt er ook nog gekeken naar:

 • Wie zijn er betrokken en wie heeft er met wie een conflict?
 • Wie hebben onderling een band?
 • Welke invloed heeft de omgeving?
Werkwijze

Teamcoaching

In plaats van groepsmediation kan er bij een samenwerkingsprobleem ook gekozen worden voor teamcoaching. Met behulp van procesbegeleiding met technieken uit (groeps)mediation en training wordt er gewerkt aan een oplossing voor het samenwerkingsprobleem.

Meer weten? Neem contact op!
Neem gerust contact met mij op

Heeft u te maken met:

 • Langdurig ziekteverzuim door conflict?
 • Samenwerkingsprobleem in het team?
 • Conflict met de overheid?
 • Staan in jouw familie de verhoudingen op scherp?
Contact opnemen