Jolanda Elferink - Mediation, Training & Coaching

Tussen overheid en burgers komen steeds vaker conflicten voor omdat mensen zich niet gehoord voelen

Beleidsbemiddeling

Beleidsbemiddeling

Beleidsbemiddeling is een vorm van bemiddeling dat zich richt op complexe maatschappelijke conflicten, bijvoorbeeld bij conflicten over nieuwe zorg- en ruimtelijke voorzieningen in een gemeente of buurt. Als beleidsbemiddelaar ben ik een onafhankelijk persoon die de partijen helpt de kwestie op te lossen. Ik heb mezelf deskundig gemaakt in diverse beleidsterreinen, waaronder het sociaal domein. En beschik over een netwerk van ervaren beleidsbemiddelaars die ik indien nodig ook kan betrekken.

Lees hier meer over de publicaties en presentaties van Jolanda Elferink over conflicten en bemiddeling in het sociaal domein.

Meer weten? Neem contact op!
Wat is mediation?

Aanpak mediation

Mediation verloopt via bepaalde stappen:

  1. Er is een conflict of samenwerkingsprobleem
  2. Intakegesprek
  3. Mediationovereenkomst en verkenning
  4. Naar een oplossing
  5. Vaststelling overeenkomst
  6. Beëndiging.

Lees meer over de mediation aanpak:

Meer over aanpak mediation
Neem gerust contact met mij op

Heeft u te maken met:

  • Langdurig ziekteverzuim door conflict?
  • Samenwerkingsprobleem in het team?
  • Conflict tussen overheid en burger?
  • Staan in jouw familie de verhoudingen op scherp?
Contact opnemen