Jolanda Elferink - Mediation, Training & Coaching

Beleidsbemiddeling is een vorm van bemiddeling dat zich toespits op complexe maatschappelijke conflicten en vastgelopen beleidskwesties

mediation in bedrijven en organisaties

Overheids & beleidsbemiddeling

Beleidsbemiddeling is een vorm van bemiddeling dat zich richt op complexe maatschappelijke conflicten en vastgelopen beleidskwesties; bijvoorbeeld bij complexe conflicten over nieuwe zorg- en ruimtelijke voorzieningen in een gemeente of buurt. Als beleidsbemiddelaar ben ik een onafhankelijk persoon die de partijen helpt de kwestie op te lossen. Ik heb mezelf deskundig gemaakt in het brede sociale domein.  En beschik over een netwerk van ervaren beleidsbemiddelaars die ik indien nodig ook kan betrekken.

Ook deze vorm van mediation of bemiddeling bestaat uit een conflictanalyse, verkenning van belangen en oplossingen, onderhandeling en het sluiten van een overeenkomst. Het doel is een duurzame oplossing die gedragen wordt door alle partijen.

Meer weten? Neem contact op!
Wat is mediation?

Aanpak mediation

Mediation verloopt via bepaalde stappen:

  1. Er is een conflict of samenwerkingsprobleem
  2. Intakegesprek
  3. Mediationovereenkomst en verkenning
  4. Naar een oplossing
  5. Vaststelling overeenkomst
  6. Beëndiging.

Lees meer over de mediation aanpak:

Meer over aanpak mediation
Neem gerust contact met mij op

Heeft u te maken met:

  • ‘Langdurig ziekteverzuim door conflict?’
  • ‘Samenwerkingsprobleem in het team?’
  • ‘Conflict in het sociale domein?’ of ‘Conflict in relatie tot de overheid?’
  • ‘Staan in jouw familie de verhoudingen op scherp?’
Contact opnemen