Jolanda Elferink - Mediation, Training & Coaching

Het doel van de training en coaching is mensen en teams weerbaarder maken voor conflicten

Meer weten? Neem contact op!
Wat is mediation?

Coaching & begeleiding

Het doel van de training en coaching is mensen en teams weerbaarder maken voor conflicten en zelf in staat stellen oplossingen te vinden. Onderdelen van trainingen zijn bijvoorbeeld:

• Mediationvaardigheden;
• ‘Hoe ga je om met weerstand?’;
• Gesprekstechnieken voor de-escalatie van conflicten;
• Met behulp van modellen, werkvormen en oefeningen inzicht krijgen in de eigen samenwerking en groepsdynamiek;

De training bestaat naast kennisoverdracht, voor een groot deel uit oefeningen, aan de hand van diverse casussen uit de praktijk.

Neem gerust contact met mij op

Heeft u te maken met:

  • ‘Training Conflicthantering?’
  • ‘Met coaching zelf conflicten oplossen?’
  • ‘Op zoek naar begeleide intervisie?’
Contact opnemen