Jolanda Elferink - Mediation, Training & Coaching

Bij mediation bij familiekwesties gaat het niet om echtscheidingen, maar om bemiddeling bij bijvoorbeeld ruzies.

Ruime ervaring

Mediation bij familiekwesties

Bij mediation bij familiekwesties gaat het niet om echtscheidingen, maar om bemiddeling bij bijvoorbeeld ruzies tussen ouders en kinderen of broers en zussen. Deze kwesties kunnen spelen bij verstoorde relaties, onenigheid bij nalatenschappen of conflicten door familiebedrijven. Er kunnen meerdere mensen bij betrokken zijn. Volgens de stappen in mediation wordt er gewerkt aan herstel van relatie en oplossingen.

Meer weten? Neem contact op!
Wat is mediation?

Aanpak mediation

Mediation verloopt via bepaalde stappen:

  1. Er is een conflict of samenwerkingsprobleem
  2. Intakegesprek
  3. Mediationovereenkomst en verkenning
  4. Naar een oplossing
  5. Vaststelling overeenkomst
  6. Beëndiging.

Lees meer over de mediation aanpak:

Meer over aanpak mediation
Neem gerust contact met mij op

Heeft u te maken met:

  • ‘Langdurig ziekteverzuim door conflict?’
  • ‘Samenwerkingsprobleem in het team?’
  • ‘Conflict in het sociale domein?’ of ‘Conflict in relatie tot de overheid?’
  • ‘Staan in jouw familie de verhoudingen op scherp?’
Contact opnemen