Familie mediation

Familie mediation wordt ingezet bij conflicten binnen een familie. Bijvoorbeeld bij ruzies tussen ouders en kinderen of tussen broers en zussen. Het gaat bijvoorbeeld om verstoorde relaties, onenigheid bij nalatenschappen of conflicten door familiebedrijven. Er kunnen meerdere mensen bij betrokken zijn.

Volgens de stappen in mediation wordt er onder begeleiding van een ervaren mediator gewerkt aan herstel van de relatie en oplossingen. Bij familie mediation past het Utrechts Centrum voor Mediation ook kennis en vaardigheden uit de systeembenadering toe.

boom