Jolanda Elferink - Mediation, Training & Coaching

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt.

Meer weten? Neem contact op!
mediation in bedrijven en organisaties

Arbeidsmediation

Op de werkvloer kan er sprake zijn van een verstoorde relatie. Bijvoorbeeld tussen en werkgever en werknemer of binnen een team. De oorzaak is bijvoorbeeld gebrekkige communicatie, wederzijds onbegrip, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden of privéproblemen.

Meer over Arbeidsmediation
Meer over coaching
mediation in bedrijven en organisaties

Overheids & beleidsbemiddeling

Beleidsbemiddeling is een vorm van bemiddeling dat zich toespits op complexe maatschappelijke conflicten en vastgelopen beleidskwesties ; bijvoorbeeld bij complexe conflicten over nieuwe zorg- en ruimtelijke voorzieningen in een gemeente of buurt.

Als beleidsbemiddelaar ben ik een onafhankelijk persoon die de partijen helpt de kwestie op te lossen.

Mediation bij familiekwesties

Familie mediation

Bij mediation bij familiekwesties gaat het niet om echtscheidingen, maar om bemiddeling bij bijvoorbeeld ruzies tussen ouders en kinderen of broers en zussen. Deze kwesties kunnen spelen bij verstoorde relaties, onenigheid bij nalatenschappen of conflicten door familiebedrijven. Er kunnen meerdere mensen bij betrokken zijn. Volgens de stappen in mediation wordt er gewerkt aan herstel van relatie en oplossingen.

Meer weten? Neem contact op!
Wat is mediation?

Aanpak mediation

Mediation verloopt via bepaalde stappen:

  1. Er is een conflict of samenwerkingsprobleem
  2. Intakegesprek
  3. Mediationovereenkomst en verkenning
  4. Naar een oplossing
  5. Vaststelling overeenkomst
  6. Beëndiging.

Lees meer over de mediation aanpak:

Meer over Aanpak mediation
Mediationtraject

Werkwijze mediation

Ik neem telefonisch of per email contact met beide partijen op om informatie te verstrekken over het mediationtraject.

Per mediationtraject zijn gemiddeld 3 tot 5 gesprekken van ongeveer 2 uur nodig om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Contact & Tarieven? Neem contact op!
Neem gerust contact met mij op

Heeft u te maken met:

  • ‘Langdurig ziekteverzuim door conflict?’
  • ‘Samenwerkingsprobleem in het team?’
  • ‘Conflict in het sociale domein?’ of ‘Conflict in relatie tot de overheid?’
  • ‘Staan in jouw familie de verhoudingen op scherp?’
Contact opnemen