Nieuws & Publicaties

Jolanda Elferink ontmoet burgemeester Jan van Zanen van Utrecht

Mooi gesprek op 25 januari j.l.  met burgemeester Jan van Zanen van #Utrecht. We zaten een half uur op zijn kamer. Tijdens de ontmoeting was er aandacht voor elkaars persoonlijke verhalen, het was een gesprek van mens tot mens. We hadden het over het Tijdschrift Conflicthantering dat ik hem gaf en aanleiding was voor mijn bezoek. En over #burgers #rechtsbijstand #mediation en hoe belangrijk het is dat ook mensen die gebruik maken van voorzieningen van de gemeente zich gehoord voelen en dat bijvoorbeeld ook ambtenaren hierin een belangrijke rol spelen. Om ook juridische procedures te voorkomen. En dat je tegelijkertijd ook niet te lang moet praten, dat het gaat om de actie die eruit voortvloeit. Ik vertelde ook over beleidsbemiddeling, een vorm van mediation tussen overheid en burgers. De burgemeester sloot af dat hij de boodschap doorgeeft aan anderen zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de juridische afdeling van de gemeente. Nieuwe verbindingen worden dus gelegd, een mooie uitkomst van de ontmoeting!FotoJolandaBurgemeester

Bezuiniging Rechtsbijstand en Mediation

Minister Dekker heeft bezuinigingen op de Rechtsbijstand aangekondigd. Lees hier het opinie-artikel van Jolanda Elferink

Problemen op de werkvloer? Denk eens aan mediation

Artikel geschreven door Jolanda Elferink en verschenen in PW.

Op de werkvloer kunnen allerlei problemen ontstaan. Samenwerking tussen collega’s verloopt niet soepel, het gaat mis in de communicatie of met verwachtingen onderling. Of een werknemer voldoet niet meer aan de functie-eisen. HRM of leidinggevenden zetten een leidinggevende of coach in om de situatie te verbeteren. Toch komt het vaak niet helemaal goed. Met de kans dat werknemers zich ziek melden of vertrekken. Wat gaat er mis en wat kan mediation in deze verstoorde werkrelaties betekenen? Lees hier het volledige artikel.

Jolanda Elferink van Utrechts Centrum voor Mediation nieuwe Social Mediator

Sinds februari 2018 is NMv-lid Jolanda Elferink dé online-ambassadeur voor mediation in Nederland. Lees hier verder.

Blog ‘Heb je een conflict? Je hoeft er niet meteen voor naar de rechtbank!’

Blog Jolanda Elferink, MFN-registermediator van het Utrechts Centrum voor Mediation

Iedereen heeft weleens een conflict. Bijvoorbeeld thuis, met de buren of op het werk. Het begint meestal met dat je te maken krijgt met weerstand. Zo kan iemand zich niet aan gemaakte afspraken houden. Bijvoorbeeld thuis over de zorg voor de kinderen. Of op het werk over taken die gedaan moeten worden. Of de buren geven overlast. Je merkt dat de ander boos, emotioneel of wantrouwig naar je doet of gaat je juist uit de weg. Hoe ga je hiermee om?

Eerst vindt er een interne dialoog plaats, bewust of onbewust. Je bent verrast door ‘het conflict’ en misschien ook verontwaardigd. De ander doet niet hoe jij het graag zou willen. De vraag is nu: hoe reageer je naar de ander?

Vaak zijn de reacties naar de ander onbewust, je denkt er niet over na. Hoe je reageert kan gebaseerd zijn op eerdere ervaringen in het leven, bijvoorbeeld op hoe je ouders omgingen met tegenslagen of hoe je zelf als kind reageerde bij stress. Grof gezegd zijn er vijf manieren[1] waarop je kunt reageren bij conflicten:

  1. Doordrukken. Je drukt je eigen zin door en hebt weinig oog voor de ander. Of je gaat strijden voor je eigen belang, bijvoorbeeld bij de rechtbank.
  2. Vermijden. Je zegt dat het allemaal wel meevalt en ontkent misschien ook het conflict.
  3. Compromis zoeken. Je neemt snel een positie in het midden in en doet een beetje water bij de wijn.
  4. Toegeven. Je geeft toe omdat je bang bent dat de harmonie wordt verstoord.

Elke manier voor het omgaan met een conflict kan nuttig zijn in bepaalde situaties. Zo is ‘doordrukken’ passend in situaties waarin er snel gehandeld moet worden, is ‘vermijden’ goed als een kwestie niet belangrijk is, past ‘compromis zoeken’ bij tijdelijke oplossingen en is het slim om ‘toe te geven’ als de ander gelijk heeft.

Maar er is dus ook nog een vijfde manier voor het omgaan met een conflict, dit is het probleem oplossen door samen te werken. Je bent er op gericht samen met de ander een oplossing te vinden die de belangen van beiden tegemoet komen. Je neemt de moeite om de achtergrond van de ingenomen posities van de ander te leren kennen. En je zoekt naar gemeenschappelijke belangen en naar oplossingen die tegengestelde belangen tegemoet komen. Deze manier van conflict oplossen past als je ook wilt werken aan herstel van de onderlinge relatie. Bijvoorbeeld met je (ex)partner als je samen kinderen hebt, met je collega met wie je blijft samenwerken of met je buren die naast je blijven wonen.

Deze manier van conflict oplossen vraagt wel iets van alle betrokkenen. Je moet bijvoorbeeld in staat zijn om te kijken naar je eigen positie en gedachten, oprechte interesse hebben in de ander en bereid zijn te luisteren.

Dit lukt niet altijd alleen. Professionele mediation biedt dan de uitkomst. Met behulp van een neutrale derde zoek je een oplossing die voor alle betrokkenen werkt. In een veilige setting waarin onder andere afspraken worden vast gelegd over de vertrouwelijkheid, begeleidt een mediator het proces om samen tot oplossingen te komen. De mediator stelt bijvoorbeeld vragen om tot de kern te komen, vat samen wat er wordt gezegd en vertaalt dit in een wens en reflecteert op het proces. Op de momenten dat het nodig is zijn er pauzes of time-outs. Aan het einde worden belangen en oplossingen op een rij gezet en omdat er meer begrip is naar elkaar komen de partijen er dan meestal wel uit. De gemaakte afspraken en wat te doen bij het negeren ervan, worden vastgelegd.

[1] Thomas & Kilmann instrument ‘Omgaan met Conflict’ – 1990

Conclusie onderzoek Hiil: ‘Juridische procedures bieden vaak geen oplossing’

Steeds meer problemen van burgers blijven onopgelost, blijkt uit onderzoek van juridisch onderzoeksinstituut Hiil. Voor problemen die burgers het meest ervaren of het zwaarst belasten – burenoverlast, ontslag, scheiding – biedt onze rechtstaat meestal geen oplossing. Dit soort problemen blijft steeds vaker ‘slepen’, concludeert Hiil op basis van eigen data en literatuuronderzoek. De rechtstaat is goed voor juristen, maar slecht voor burgers. Een kans voor mediation?  Ga naar uitkomsten onderzoek op Hiil.org >>