Training & Workshops

Het doel van de training en coaching is mensen en teams weerbaarder maken voor conflicten en zelf in staat stellen oplossingen te vinden. Onderdelen van trainingen zijn bijvoorbeeld:

  • Gesprekstechnieken om beter te communiceren;
  • Met behulp van modellen, werkvormen en oefeningen inzicht krijgen in de eigen samenwerking en groepsdynamiek;
  • Wat is een conflict en hoe kun je zelf een rol spelen in de oplossing van een conflict?

Het aanbod van mediation, coaching en training is in overleg en op maat.

Workshops

Voorbeelden van workshops die al bij bedrijven, gemeenten, zorginstellingen en migrantenorganisaties zijn gegeven:

- Conflicthantering

– Omgaan met Weerstand

- Wat is mediation en wanneer zet je het in?

- Welke vaardigheden en gesprekstechnieken zet je in voor (het voorkomen van) conflicten?