Utrecht Centrum voor Mediation

Mediation: ook bij conflicten in de samenleving

By 18 maart 2015 mei 21st, 2019 One Comment

Mediation: ook bij conflicten in de samenleving

Wanneer ontstaan er conflicten? Een meningsverschil hoeft geen conflict te zijn. Dit is pas het geval als één van de betrokkenen het als belemmering ervaart voor zijn/haar gevoelens of ideeën. Dan is er sprake van een conflict tussen mensen, dit wordt ook wel een ‘sociaal conflict’ genoemd.

In de huidige samenleving verandert er veel, we zoeken naar nieuwe manieren van samenleven, bijvoorbeeld met vluchtelingen. Het raakt mensen op verschillende manieren: er kunnen onzekerheden zijn over de nieuwe situatie en er kunnen verschillen in gedachten, gevoelens en waarden zijn. Dit kan leiden tot ‘sociale conflicten’.

Hoe lossen we dit op? Vaak wordt de oplossing gezocht in het bedenken van trajecten en het vastleggen van regels. Zo zijn er nieuwe gedragsregels voor asielzoekers en moeten nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfstatus) een participatieverklaring ondertekenen.  Met behulp van uitleggen en overtuigen proberen we anderen mee te krijgen in onze waarden en normen.

Tegelijkertijd kan er bij veranderingen en sociale conflicten ook nog een ‘intrapsychisch conflict’ spelen, verschillende innerlijke wensen en behoeften van een betrokkene komen tegenover elkaar te staan. Bijvoorbeeld de behoefte aan veiligheid en vasthouden aan de ene kant, en de behoefte de ander te leren kennen aan de andere kant.

Bij conflicten waarin mensen een relatie blijven houden, bijvoorbeeld als medeburger of buurtgenoot, is een ‘oplossing’, een manier van samenleven, wenselijk waarbij iedereen zich goed voelt. Mediation is een interventie waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan om onderling tot een oplossing te komen. Het kan ook plaatsvinden in een groep of buurt. Onder begeleiding van een onafhankelijke mediator en met afspraken over geheimhouding en vertrouwelijkheid, krijgen mensen de gelegenheid om hun eigen verhaal te doen en naar elkaar te luisteren. Door te kijken naar onderliggende zaken, zoals de betekenis van wat er leeft en zorgen die er zijn, voelen mensen zich gehoord en gezien en krijgen meer begrip voor de ander. Ook vertellen mensen elkaar wat er wél goed gaat. Hierdoor komen zij tot oplossingen en nieuwe manieren van samenleven, die zij van te voren niet hadden kunnen bedenken. Het leidt tot een nieuwe duurzame relatie.

Jolanda Elferink, MfN registermediator

Wat kunt u zelf doen bij een conflict?

Als een conflict nog niet hoog is opgelopen, kunt u met behulp van deze eerste tips uit mediation zelf aan de slag om tot een oplossing te komen:

Stel open vragen

Stel open vragen die beginnen met ‘Wat…?’, ‘Hoe…?

Luister in plaats van discussiëren

Zoek naar het achterliggende verhaal van wat de ander zegt.

Vraag door

Bijvoorbeeld ‘Vanwaar die boosheid?’ en ‘Wat kan ik doen doen om u  daarbij te helpen?’

Vat op een andere manier samen

Wat de ander zegt, vervangen door wens, ‘Dus wat u eigenlijk wilt is….,’

Of gevoel benoemen ‘Dus u bent eigenlijk bang voor…”

 

 

 

Join the discussion One Comment

Leave a Reply